باغ دولت آباد

محمدتقی خان مشهور به خان بزرگ (1202-1213ق) که سرسلسلۀ خان های یزد در زمان زندیه بود ابتدا، قناتی با نام دولت آباد به وجود آورد و پس از آن، عمارت «باغ دولت آباد» را در امتداد آن احداث کرد. این ساختمان، محل اقامت این حاکم مقتدر نیز بود.
این بنا مجموعه ای از چندین عمارت شامل: هشتی و بادگیر، بهشت آیین، تالار آیینه، سردر اصلی و سردر جنوبی است. فضای سبز این باغ شامل درختان کاج، سرو، گل سرخ محمدی، درختان میوه به خصوص انگور و انار است.
چشم گیرترین ویژگی این بنا بادگیر 8/33 متری آن است که بلندترین بادگیر جهان محسوب می شود.